Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське Агентство Авторських Прав» є організацією колективного управління, уповноваженою здійснювати збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах відповідно до Постанови, що підтверджується свідоцтвом № 3/у від 29.12.2014р., виданим Державною службою інтелектуальної власності України на підставі рішення від 26.12.2014р. № 1-14/9533.

Принципи роботи агентства побудовані на забезпеченні максимального захисту прав засновників, членів та партнерів організації.

ВААП представляє інтереси багатьох художників, письменників, видавництв, рекордингових, мультимедійних та книжкових компаній з питань захисту та управління авторськими правами та об’єктами інтелектуальної власності.

Ми захищаємо справедливість, поєднуючи ініціативу, гнучкість і кмітливість із міжнародними стандартами роботи.