Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське Агентство Авторських Прав» є організацією колективного управління, уповноваженою здійснювати збирання і розподіл між суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав винагороди за використання об’єктів авторського і суміжного права.

Принципи роботи агентства побудовані на забезпеченні максимального захисту прав правовласників, членів та партнерів організації.

ВААП представляє інтереси багатьох художників, письменників, видавництв, рекордингових, мультимедійних та книжкових компаній з питань захисту та управління авторськими правами та об’єктами інтелектуальної власності.

Ми захищаємо справедливість, поєднуючи ініціативу, гнучкість і кмітливість із міжнародними стандартами роботи.