Завантажити

Зразки договорів

Тарифи

ЧИННІ ТИМЧАСОВІ (ПОПЕРЕДНІ) ТАРИФИ ПО ВААП

ДО ВІДОМА ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ!

1. ВААП застосовує тимчасові (попередні) тарифи для укладення договорів з користувачами щодо виплати винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно ставок, що встановлюються у наступних постановах Кабінету міністрів України:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 «Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992 «Про розмір відрахувань, що сплачуються виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах».

Всі зазначені вище тимчасові (попередні) тарифи діятимуть до прийняття нових тарифів затверджених на підставі і в порядку Закону України «Про ефективне колективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Вилучені майнові права з управління ВГО ВААП

-